top of page

Ultralyd

Ultralyd er et viktig diagnostisk hjelpemiddel for undersøkelse av både friske og syke dyr. Ultralydsmaskinen gir oss gode bilder av det som foregår på innsiden av dyret, og er til stor hjelp i undersøkelse og oppfølging av kroppens indre organer.

I mange tilfeller utføres undersøkelsen i våken tilstand, men ved mer tidkrevende undersøkelser eller i de tilfellene dyret må ligge helt i ro, gis det mild sedasjon. Hunden og katten må da møte fastet til timen, det vil si ingen mat siste 6 timene med mindre annet er spesifisert.

 

Vi er stolte av å kunne si at både Hilde, Thomas og Lise har lang erfaring og mye kunnskap innen ultralyd av buken. Hilde og Thomas har også lang erfaring innen ultralyd av hjertet og vi er Vestlandets eneste klinikk med et kompetanseteam på dette området.


Ultralydsundersøkelse


Ved bukundersøkelse ligger, eller står pasienten på et undersøkelsesbord. Noen ganger må vi barbere litt.
For å skape god kontakt mellom ultralydsproben og huden, benyttes det vanlig sprit og gelé. Hudirritasjon kan oppstå etter barberingen og geléen, så det kan være lurt å tørke eller skylle området godt når
undersøkelsen er ferdig.
Undersøkelsen er helt smertefri, og vi kan vanligvis gjøre undesøkeslen uten bedøvelse.

For å undersøke øyet får pasienten alltid lokalbedøvelse på øyet i forkant av scanningen.


Drektighetsdiagnostikk


Drektighet kan fastslås ved hjelp av ultralyd tidligst 28 dager etter paring. Noen ganger kan vi også ta blodprøve eller bruke røntgen for å se om dyret er drektig.

Ultralyd av øyet


Vi bruker ultralyd i oftalmologi for diagnostiske formål. Ofte kan vi identifisere svulster og abscesser,
i tillegg til å bedømme blodkar og vaskularisering av øyet og netthinnen. Vi kan også bedømme linsen og om linsekapselen er intakt. Pasienten får alltid lokalbedøvelse, og noen ganger får den bedøvelse før en slik undersøkelse.

 

Arvelige sykdommer


Vi bruker ultralyd for å hjertescreene både hunder og katter. Du kan lese mer om dette her (link til hjerteundersøkelse)

Vi tar imot henvisninger til ultralyd, men du trenger ikke henvisning om du ønsker en undersøkelse hos oss.

Image by fatty corgi
bottom of page