top of page
Image by Victor Grabarczyk

For Veterinærer

Ønsker du å henvise til oss?

Send oss en mail om hva det gjelder, sykehistorie og eiers kontaktinformasjon så tar vi kontakt med eier direkte for å avtale time. Vi sender sykehistorie tilbake samme dag. Ønsker du muntlig oppdaterig så presiser dette.

Henvisninger sendes til henvisning@mindedyreklinikk.no og har du noen spørsmål kontakt oss på tlf 777 12 777 eller direkte til henvisningskoordinator tlf 41371653.

Image by Lydia Torrey
Kontakt -Bestill time
bottom of page