top of page

Endoskopi

Undersøkelse med endoskop

Hilde og Thomas er to erfarne smådyrspesialister som har jobbet med endoskopi i mange år. De mottar også henvisninger fra andre veterinærer.

 

Med endoskop undersøker vi hulrom på innsiden av kroppen. Vi har derfor mange forskjellige skop med ulik tykkelse. Noen er stive mens andre er myke og bøtelige. Vi kan undersøke ører, nese, øvre og nedre luftveger (bronkier), mage-/tarm, skjede og urinveger.

Dyrene som skal undersøkes får bedøvelse. Ved endoskopi av mage-/tarmsystemet må dyret være fastende. For å undersøke tarmen godt må pasienten forberedes med tarmskyllende middel.

Skopi av øre, nese og hals

Tegn på sykdommer i øre kan ofte være kløe, risting på hodet eller smerter ved berøring. Hørselstap kan også være tegn til sykdom. Hos oss undersøker vi nøye øregangen med skopering. Hos enkelte hunder med hørselstap kan vi  fjerne slimpropper og rengjøre mellomøret slik at hunden får hørselen tilbake.

 

Redusert luktesans, renning fra nesen, nysing, eller neseblod kan være sykdom i nesen. Ofte vil skopi være en del av undersøkelsen sammen med røntgen, dyrking etter bakterier eller sopp og cytologi hvor vi ser på celler. Vi kan oppdage betennelser, allergier, fremmedlegemer som gresstrå, nesemidd, soppdannelser og svulster. Vi tar ofte ut biopsier og vevsprøver for videre analyse.

Trakeoskopi og bronkoskopi , undersøkelse av luftrør nedre luftveger.

Langvarig hoste, akutt hoste med mistenke om fremmedlegeme i lungene, pustevansker kan være noen årsaker til denne undersøkelsen.
Foruten en visuell inspeksjon kan vi ta ut vevsprøver eller gjøre en skylling av luftveiene. Vi sprøyter da inn litt sterilt vann og suger det raskt tilbake. Prøven sendes til videre analyse og kan gi oss svar på årsak til sykdom.

 

Luftrørskollaps (trakealkollaps) på små huderaser, og astma hos katt er to typiske sykdommer der endoskopi er nyttig.

 

 

Gastroskopi og coloskopi

undersøkelse av magesekk og tarm.

Før en slik undersøeksle er det viktig at magen og tarmen er tom.
Dyrene må fastes mellom 24 og 48 timer, litt avhengig av hva vi skal undersøke. Dersom vi skal undersøke tykktarmen må de i tillegg drikke en skyllevæske for å få tømt tarmen skikkelig.

 

En slik undersøkelse omfatter inspeksjon av munnule, svelg, spiserøret,  magesekken og videre inn i tolvfingertarmen så langt skopet rekker. Deretter snus dyret og vi undersøker tykktarmen helt opp til blindtarmen i overgangen mellom tynn- og tykktarm. Vi tar ofte ut flere biopsier som sendes videre for analyse.

Endoskopet er vanlig i utredingen av pasienter med oppkast, diare eller tegn til buksmerter.

nesemidd.png
svulstinese.png

Bilde 1

En engelsk setter mistet plutselig luktesansen. Årsaken var nesemidd. Den lille parasitten er vanligvis ikke farlig, men enkelte hunder kan miste luktesansen og slite med snue og nysing. Etter behandling ble hunden helt frisk og jaktet som før.

Foto: Thomas Øyo, Minde Dyreklinikk


 

Bilde 2

Aspergillus sopp i nesen til en jakthund. Symptomene var lengre tids utflod fra nesen og vanskeligheter med å spore.

Foto: Thomas Øyo, Minde Dyreklinikk


 

Bilde 3 

Svulst i nesen til en hund.  Hunden blødde stadig neseblod.

Foto: Thomas Øyo, Minde Dyreklinikk.

Image by T.R Photography 📸
bottom of page